SPSC darbuotojų veikla yra skirta tenkinti pareiškėjų poreikius, tačiau tai nedaro įtakos konkretaus vertinimo rezultatams, neturi įtakos atliekamų įvertinimų nešališkumui ir objektyvumui.

SPSC darbuotojai laikosi nešališkumo, objektyvumo, profesionalumo, saugo užsakovų paslaptis ir kiek įmanoma dirba operatyviai.

SPSC vadovybė ir personalas savalaikiai keičiasi reikalinga informacija apie pasiekimus, nesėkmes, naujoves bei pasikeitimus, siekiant veiklos rezultatyvumo, operatyvumo ir nuostolių išvengimo dėl nesėkmių.

Siekiant operatyvaus pasikeitusių standartų leidimų įsisavinimo ir taikymo pagal užsakovų prašymus, taikyti lanksčią akreditavimo sritį, apimančią techninius reikalavimus nustatančių norminių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių tapačių norminių dokumentų analizę ir patvirtinimą.

Savanoriško sertifikavimo atveju užsakovams siūlyti tas pačias eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas, kaip ir reglamentuojamoje srityje.

Tikslai:
 • laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir standartų, apimančių veiklos sritį;
 • visi SPSC darbuotojų veiksmai turi būti apibrėžti, aiškūs ir atsekami;
 • užtikrinti, kad pastebėtos klaidos būtų nedelsiant įvertintos ir nustatyta, ar tai turėjo įtakos konkretaus sertifikato išdavimui, bandymų rezultatams ar gamybos kontrolės įvertinimui;
 • užtikrinti, kad nustatytos neatitiktys ir pareikštos pastabos būtų laiku ištirtos, atlikti korekciniai arba prevenciniai veiksmai ir įvertintas šių veiksmų rezultatyvumas;
 • nuolatos gerinti veiklą nelaukiant, kad iškilusi problema privers tai padaryti arba atneš nuostolius;
 • siekti ilgalaikio finansinio stabilumo.
SPSC įsipareigoja siekti tikslų šia veikla:
 • prižiūrėdamas ir nuolat tobulindamas kokybės sistemą, atitinkančią LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus;
 • užsakovų poreikius patenkindamas operatyviai, suplanuotus darbus atlikdamas laiku;
 • aprūpindamas personalą reikiamomis ir nuolatos atnaujinamomis darbo priemonėmis, dokumentais bei informacija;
 • parinkdamas tinkamą personalą ir nuolat keldamas personalo kvalifikaciją savo jėgomis ir pasinaudojant kitų mokymo įstaigų paslaugomis; nuolat skatindamas personalą savarankiškai tobulėti;
 • užmegzdamas naujus, palaikydamas bei gerindamas esamus ryšius su kitomis sertifikavimo įstaigomis, pasinaudodamas tais ryšiais savo darbo gerinimui ir pripažinimo siekimui;
 • subrangovams keldamas tokius pat reikalavimus kaip nustatyta akreditacijos dokumentuose ir su veikla susijusiuose teisės aktuose;
 • akredituotus sertifikavimo darbus atskirdamas nuo kitų;
 • sistemingai tvarkydamas ir saugodamas dokumentus;
 • skelbdamas reikalingą informaciją visuomenei prieinamomis priemonėmis internete, spausdintuose leidiniuose.
Pranešimas dėl slapukų naudojimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Šie slapukai neatskleidžia jokios jūsų asmeninės informacijos ir naudojami svetainės funkcionalumui. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti, o juos išjungti galima tik, pakeitus naršyklės nuostatas. Naršydami toliau, sutinkate su šių slapukų naudojimu.