Apie paslaugą

Techninis įvertinimas - dokumentuotas statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimas atsižvelgiant į jo esmines charakteristikas.

Techninis įvertinimas gali būti rengiamas ir išduodamas  Statybos įstatymo 8 str. 4 p. nustatytais atvejais: kai nėra parengtų atitinkamų Lietuvos ar tarptautinių, Europos standartų, neplanuojama šių standartų rengti, taip pat kai juose numatytas vertinimo metodas yra netinkamas bent vienos esminės statybos produkto charakteristikos atžvilgiu arba kai atitinkamame standarte nenumatomas vertinimo metodas bent vienos esminės statybos produkto charakteristikos atžvilgiu.

Techniniai įvertinimai gali būti dvejopi:

  • Europos techninis įvertinimas (galiojantis visose ES narėse);
  • Nacionalinis techninis įvertinimas (galiojantis Lietuvoje).

Statybos produkcijos sertifikavimo centras yra paskirtas atitinkamoms produktų sritims rengti ir išduoti Nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus pagal  LR aplinkos ministro įsakymą Nr.D1-894 (2017-11-03).

SPSC yra vienintelė techninio vertinimo įstaiga Lietuvoje, galinti rengti Europos ir Nacionalinius techninius įvertinimus statybos produktų srityje.

Nuo 2004 metų SPSC yra  EOTA tikrasis narys, paskirta ir paskelbta Techninio įvertinimo įstaiga rengti ir išduoti Europos techninius įvertinimus (European Technical Assesment, ETA). Informacija apie paskelbimą (notifikavimą) pateikta NANDO informacinėje sistemoje.

 

Europos techniniai įvertinimai (ETĮ)

Europos techninį įvertinimą (ETĮ) išduoda Europos techninio vertinimo įstaigų organizacijos (EOTA) narys Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.305/2011 (2011-03-09) nustatyta tvarka.

Statybos produkto ar sistemos (komplekto) ETĮ rengiamas pagrindžiant tyrimais, bandymais, skaičiavimais ir įvertinimu, vadovaujantis nacionalinių teisės aktų ir Europos vertinimo dokumentų - EAD (ar Europos techninio įteisinimo rekomendacijų -  ETAG naudojamų kaip EAD) nuostatomis.

 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai (NTĮ)

Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) išduoda paskirtoji Lietuvos techninio vertinimo įstaiga.
NTĮ rengiami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.03.03:2013 "Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai". Nuo 2016 m. kovo 15d. šį reglamentą pakeitė STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

 

Techninio vertinimo įstaigos dokumentų tvirtinimas

Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus įsakymu Nr. B-17-029 (2017-11-07) parengtus techninio vertinimo įstaigos dokumentų projektus patikrina ir įvertina paskirtas ekspertų komitetas, sprendimą dėl techninio vertinimo įstaigos  dokumentų patvirtinimo priima direktorius. Ekspertų komiteto sudėtis skelbiama čia.

 

Paslaugos kaina

Techninio įvertinimo parengimo kaina nustatoma individualiai. Konkretus finansinis pasiūlymas klientui pateikiamas susipažinus su jo užpildyta paraiška. Paraiškos registravimo mokestį galima rasti atitinkamoje paraiškos formoje.

 

Kaip užsisakyti

Užpildykite reikiamas  dokumentų formas ir pateikite dokumentus į SPSC.

Išsamesnės informacijos apie techninių įvertinimų rengimą ir išdavimą galite kreiptis į ekspertus Andrių Žuką ir Valdemarą Gauronskį.

 

Dokumentų formos

Užsakant Nacionalinį techninį įvertinimą, prašome pateikti užpildytą paraišką ir deklaraciją:

Užsakant Europos techninį įvertinimą, prašome pateikti užpildytą ETĮ paraiškos formą:

Pranešimas dėl slapukų naudojimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Šie slapukai neatskleidžia jokios jūsų asmeninės informacijos ir naudojami svetainės funkcionalumui. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti, o juos išjungti galima tik, pakeitus naršyklės nuostatas. Naršydami toliau, sutinkate su šių slapukų naudojimu.