Apie bandymus

Akredituota ( LA.01.103 ) ir notifikuota ( NB 1397 ) Statybos produkcijos sertifikavimo centro
Nuotekų valymo įrenginių laboratorija atlieka:

 • mažųjų (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginių (nuotekų valyklų) bandymus pagal LST EN 12566-3 standartą;
 • nuotekų valymo įrenginių (nuotekų valyklų) daugiau kaip 50 SGS bandymų techniniams liudijimams gauti;
 • įvairius technologinius nuotekų valymo įrenginių (nuotekų valyklų) bandymus.

Nuo 2010 metų liepos 1d. standartas LST EN 12566-3 tapo privalomas. Užsakę ir atlikę būtinus bandymus gamintojai gali ženklinti savo valymo įrenginius CE ženklu pagal ES statybos produktų reglamentą 305/2011 (žr. „Apie CE ženklinimą“ ). Bandymai padės gamintojams atverti Europos bei kitų regionų rinkas, tobulinti savo įrenginius, gerinti išvalymo kokybę ir taupyti medžiagas.

NVIL laboratorija

Laboratorija nauja, moderni, nepriklausoma, joje dirba kompetentingi darbuotojai.

SPSC taip pat siūlo nuotekų valyklų sertifikavimo bei
techninių liudijimų rengimo paslaugas.

NVIL bukletas (EN) NVIL bukletas (PL) certificate of accreditation EN akreditacijos pažymėjimas LT

 

 

Kaip užsisakyti

Užsakant bandymus pildykite laisvos formos prašymą. Prašyme nurodykite, kiek ir kokių tipų įrenginių norite bandyti, ar norite bandyti fosforo ir/arba azoto valymo efektyvumą.

Pagal prašymą pateiksime komercinį pasiūlymą ir bandymų sąlygas, nurodysime kokią informaciją ir dokumentus reikia pateikti.

Prašymus pateikite:
SPSC centrinei būstinei arba laboratorijai (žr. kontaktus).

Kontaktinis asmuo:
laboratorijos vadovas, ekspertas Arnas Danila.
Taip pat galite kreiptis bendraisiais centro adresais ir telefonais.

Laboratorijos adresas:
Maišiagalos nuotekų valymo įrenginiai, Maišiagala, Vilniaus raj. (žr. žemėlapyje).

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip suprasti nuotekų valymo įrenginio sertifikate pateikiamą užrašą: "atitinka esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodą (žr. 1 ir 2 priedus)"? Argi ne tai turėtų būti esmė – valymo efektyvumas? Ar jie nustato valymo efektyvumą pagal jiem palankias formules, kurias surašo galbūt esant idealiom veikimo sąlygom?

Valymo efektyvumas tikrai yra esmė. Teiginys "atitinka esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodą (žr. 1 ir 2 priedus)" nereiškia, kad išvalymo efektyvumas nenustatytas ir neįvertintas, o reiškia, kad valymo efektyvumo nustatymo metodas ne toks, kaip aprašyta LST EN 12566-3:2007 standarte. Reikėtų, kaip ir nurodyta sertifikate, žiūrėti į priedus, kur ir yra visa informacija apie efektyvumą bei nustatymo metodiką.
SPSC išduoda sertifikatus visiems gamintojams vienodomis sąlygomis, įvertinus valymo įrenginių efektyvumą pagal tokius dokumentus:

 • "Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius;
 • Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-412 (2006-09-11).

Daugiau klausimų galite pateikti laboratorijos vadovui (Arnas Danila).

 

 

Teisės aktai ir dokumentai 

Statybos techniniai reglamentai

 • STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ Šis statybos techninis reglamentas nustato statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo, tikrinimo ir deklaravimo reikalavimus, bandymų laboratorijų ar sertifikavimo įstaigų skyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, tvarką.

Įsakymai, nutarimai

 • Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-487, 2006-09-11 „Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“.
 • Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-15 (2022-01-24) „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“.

 

 

Išbandyti nuotekų valymo įrenginiai

Atkreipiame dėmesį, kad galiojantys teisės aktai (LR aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymas Nr. D1-412 "Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo") nustato skirtingą tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių įvertinimo tvarką (priklausomai nuo įrenginių našumo):

 • Mažiesiems (iki 50 GE) nuotekų valymo įrenginiams, kuriuos pagal LST EN 12566-3 nuo 2010-07-01 privaloma ženklinti CE ženklu, gamintojas (tiekėjas) privalo notifikuotoje įstaigoje atlikti tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių laboratorinius bandymus. Žemiau pateikiamas SPSC laboratorijoje išbandytų įrenginių sąrašas.
 • Didiesiems (virš 50GE) nuotekų valymo įrenginiams, būtini paskirtosios įstaigos išduoti atitikties sertifikatai, patvirtinantys valymo įrenginių, atitiktį techninio liudijimo reikalavimams. Žemiau pateikiami SPSC parengti nuotekų valymo įrenginių techniniai liudijimai ir pagal juos įvertintų gaminių sertifikatai.

 

 

SPSC laboratorijoje išbandyti nuotekų valymo įrenginiai

Atkreipiame dėmesį į tai, kad informacija apie išbandytus įrenginius skelbiama, tik gavus gamintojo sutikimą arba gamintojo prašymą. Todėl SPSC laboratorijos skelbiamas nuotekų valymo įrenginių sąrašas neatspindi visų faktiškai išbandytų įrenginių.

Pastabos:

 • Bandymo protokole ir eksploatacinių savybių ataskaitoje pateikti rezultatai susiję tik su išbandytu bandiniu. SPSC laboratorija atsako už teisingą bandymo metu gautų rezultatų pateikimą.
 • Už teisingą bandymų rezultatų naudojimą ir pateikimą eksploatacinių savybių deklaracijoje ir CE ženklinimą lydinčiuose dokumentuose atsako gamintojas (įgaliotas atstovas, inportuotojas, platintojas).
 • SPSC išduoti bandymų protokolai ir eksploatacinių savybių ataskaita yra gamintojo nuosavybė, todėl SPSC darbuotojai neturi teisės skelbti jų turinio be gamintojo sutikimo.

 

 

NVĮ techniniai liudijimai ir sertifikatai

Informacija apie SPSC parengtus nuotekų valymo įrenginių techninius liudijimus ir išduotus nuotekų valymo įrenginių sertifikatus skelbiama šiuse registruose:

 

 

 

Pranešimas dėl slapukų naudojimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Šie slapukai neatskleidžia jokios jūsų asmeninės informacijos ir naudojami svetainės funkcionalumui. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti, o juos išjungti galima tik, pakeitus naršyklės nuostatas. Naršydami toliau, sutinkate su šių slapukų naudojimu.